Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

July 2012 Blog Posts (21)

Teklenkiel Gebrun Kirarun

• ክላለየካን ምስ ኣንበብቲ ከላልየካን’የ መጺአ’ሞ 

ሕራይ ዝሓወይ። ተኽልንኪኤል  ገብሩ’የ ዝበሃል።

ዝያዳ ግና ብወዲ  ገብሩ ኢየ ዝፍለጥ። ጽቡቕ ሌላ…

Continue

Added by Admin on July 31, 2012 at 10:30pm — No Comments

ኣመሪካ፡ ካብ ሆስፒታል ህጻን ዝሰረቐት ሰበይቲ Incredible stories

ቅድሚ 20 ዓመታት ካብ ሆስፒታል  ከተማ ኒው-ዮርክ ህጻን ሰሪቓ ዝተሰወረት  ሰበይቲ ባዕላ ንፖሊስ ኢዳ ሂባ።

ንሓያሎ ዓመታት ካብ ቀይዲ ኣምሊጣ  ዝጸንሐት ጓል 51 ዓመት ኣመሪካዊት  ኣን ፒትወይ፡ በቲ ሽዑ ዝፈጸመቶ ገበን

ተኸሲሳ፡ ናብ ፍርዲ ከምዝቐረበትን ድሮ  ብዝፈጸመቶ ገበን ከምእተኣመነትን  ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።

ንሳ ብዛዕባ’ቲ ኣብ 1987 ዝፈጸመቶ  ገበን ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃበቶ ዝርዝር  ሓበሬታ፡ ሕሙም ክትበጽሕ ዝመጸት

ተመሲላ ናብቲ…

Continue

Added by Admin on July 31, 2012 at 8:00pm — No Comments

Three Eritreans stabbed in south Tel Aviv internet cafe

Continue

Added by Admin on July 31, 2012 at 6:01pm — No Comments

Amazing Stones And Mountains Creaating Animal

Continue

Added by Admin on July 30, 2012 at 7:30pm — No Comments

“ጥዕና እንቋቑሖ እናተመሓየሸ ይመጽእ ኣሎ”

ጥዕና እንቋቑሖ ካብ ኣብ 1980ታት ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣመና ተመሓይሹ ከምዘሎ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ።

እቲ ምኽንያት ኣብ መግቢ ደርሁ ዝርአ ዘሎ ምምሕያሻትን ኣብ መንጎ ጻዕዳን ብጫን ክፋል እንቋቑሖ ዘሎ መጠነ-

ዝምድናን ስለዝወሰኸን ከምዝኾነ እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብቲ መጽናዕቲ፡ ናይ’ዚ ግዜ’ዚ

እንቋቑሖ 70% ቫይታሚን ዲ፡ ዕጽፊ ሰለንዩም፡ ቅብኣቱ ብ20%፡ ካሎሪን

ብ13% ከምኡ ድማ ኮለስትሮል ብልዕሊ 10% ዝጎደለ…

Continue

Added by Admin on July 27, 2012 at 3:30am — No Comments

SAD NEWS! Isaias Tsegay

Hadas eritrea መበል 21 ዓመት ቁ. 330 26 ሓምለ ገጻት 12 ዋጋ 1.00 ናቕፋ

ther is more klick her

“ኣነ ጋሻ’የ ነዛ ዓለም ኣብ ማሕቡሰይ ዕረፍቲ የለን ሓሳባተይ ገማግም የብሉን

ኣብ ግዜ ኔረ’ምበር. . .ኣብ ግዜ የለኹን።” ንኣስታት…

Continue

Added by Admin on July 23, 2012 at 5:00pm — 1 Comment

ዘለናያ ዓለም

                                             ዘለናያ ዓለም

ደቂ ሰባት ሽሕ ግዜ ኣብ ዘብለጭልጭ ሃገር ይሃልው: ጥረ ገንዘብ ብብዝሒ ዋላ ይተሓፈሰሉ እምበር: ናይ በሓቂ ዓለም ከ ኸሙኡ ድያ ዝብል ዕላል ክለዓል እንተኾይኑ:እንታይ ኢልና ኢና ክንምልስ ከ: ዋላ ሽሕ ግዜ ወትሩ ሑጉስ:ዝጎደለ ነገር እንተዘይብልካ:ዓለም ከም ምልእቲ ገርካ ዶ ትጥምታ ኣለኻ ኢኻ: ዓለም…

Continue

Added by Admin on July 22, 2012 at 6:00pm — No Comments

ስደት

Added by Admin on July 21, 2012 at 2:21am — No Comments

A man on the sketch is wanted for killing our beloved Ermias Kassaye

A man on the sketch is wanted for killing our beloved Ermias Kassaye ,ermias was simply walking home from the balboa bart station when he was shot in the head excution-style. Anyone with information of the suspect please contact inspecgtor…

Continue

Added by Admin on July 20, 2012 at 6:20pm — No Comments

Eritrean Festival In Scandinavia,Stockholom

Continue

Added by Admin on July 20, 2012 at 12:00am — No Comments

His Excellency Meles Zenawi, Dead at the Age of 57

                                                                   Meny…

Continue

Added by Admin on July 19, 2012 at 12:30am — No Comments

The "Barbie Bandits" Caught, Charged with Theft and Marijuana Possession

Police have also not released just how Michael Chastang, who was allegedly while in the vehicle with all the two girls and bank teller, when the 4 were arrested. Allen was arrested on the financial institution the day in the incident, on an outstanding warrant from a further county. Police at first imagined he had absolutely nothing to try and do with all the bank robbery. There were also exceptional warrants to the two ladies.

In accordance with Cassie Reece, a Cobb County Oakley…

Continue

Added by sdgvxcb on July 12, 2012 at 11:37am — No Comments

ድምጺ ፈስቲቫል ስካንዲናቭያ ስቶክሆልም ነሓሰ 2 - 5 2012 መንእሰይን ዓወት ፈስቲቫልን

:::::::::::::::::::::::::::://::::::::::::::::::::::::::::::::…

Continue

Added by Admin on July 10, 2012 at 4:30pm — No Comments

mont blanc ballpoint pens

Many firsts accept appear from the Tissot watches world. Tissot claims affairs to the aboriginal artificial watch, the aboriginal watch fabricated of rock and the aboriginal watch fabricated of wood, anniversary a absorption of amazing adeptness and beat vision. In addition, tissot t has been accustomed official alarm responsibilities to a bulk of apple chic antic events.There are a bulk of altered collections of men's watches, abridged watches, and…

Continue

Added by fenfen666 on July 8, 2012 at 5:13am — No Comments

ጓለንስተይቲ እትብህጎ ወዲ

ቅንዕና ዘዘውትር

- ዋላ‘ኳ ቅንዕና ካብቶም መሰረታውያን

ክብርታት ሰባት ሓደ እንተኾነ ኣብ

ኣዕይንቲ ጓል ኣንስተይቲ ግን ሕልፊ…

Continue

Added by Admin on July 4, 2012 at 4:00am — 1 Comment

ገለ ኣገደስቲ ባእታታት ንምዕባለ ህይወት

- ንነብስኻ ምሒር ዘይምጉዳእ ልክዕ ከምቲ ካልኦት ክጎድኡኻ

ዘይትደሊ ንነብስኻ‘ውን ኣይትጉዳኣያ። ክትበጽሖ ንዘይከኣልካ እናዘከርካ

ንነብስኻ ኣይተነኣእሳ። ኣብ ክንድኡ ዝበጸሓቶን ዝፈጸመቶን እናዘከርካ

ኣተባብዓያ። ምኽንያቱ ንነብስኻ እንተዘየተባቢዕካ ብደገ ክመጽእ

ንዝኽእል ምትብባዕ ከምቲ…

Continue

Added by Admin on July 4, 2012 at 3:30am — No Comments

ስድራቤታት፡ ኣብ ዕብየት ህጻንክፈልጡኦ ዘለወን

ስድራቤታት፡ ኣብ ዕብየት ህጻን

ክፈልጡኦ ዘለወን ነጥብታት

ዘይተመጣጠነ መግብን ተደጋጋሚ ረኽሲን ጉድለት መግቢ ኣኸቲሎም

ኣካላውን ኣእምሮኣዊን ምዕባለ ሚልዮናት ህጻናት ይዕንቅጹ ከምዘለዉ

ክኢላታት ዝገልጽዎ ዘለው’ዩ። ኣብ ሃገርና ኣብ ዕብየት ህጻን ዓንቀጽቲ

ዝኾኑ ነገራት ንምውጋድ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ጥዕና ዓቢ ውጽኢት

ይሕፈሶ ኣሎ። እንተኾነ ብሰንኪ ሸለልትነትን ሕጽረት…

Continue

Added by Admin on July 4, 2012 at 3:00am — No Comments

Monthly Archives

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

Adblock Plus

Follow Us

 

RSS

Adver

© 2017   Created by Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service