Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

October 2011 Blog Posts (42)

ጥቕሲ

"ኦ ግዜ ምእንቲ ዘይተጠቕምሉ ግዜ ደቂ ሰባት ጠጠው ትብል ኔርካ እንተትኸውን፣ ካልኢት እውን ትኹን ምሰጎምካ'ዶ?"   ዘመን.

Added by Zemen on October 24, 2011 at 7:09pm — No Comments

hadas eritrea ሓሙስ 20 ጥቅምቲ 2011 ናይ ደርፊ ግጥምታትና እንታይ ይመስሉ? “ሕጂ ግርም” ከመይ ረኺብኩምዋ?

ግጥምታትና ብኸመይ መንገዲ  ይጸሓፉ’ለዉ? ኣንፈት ጉዕዞኦምከ  ናበይ ገጹ’ዩ? እዞም ኩሎም ናይ ደርፊ ግጥሚ ጽሒፎም ዘለዉኸ

ኩሎም ገጠምቲ ድዮም ብሓቂ?እቶም ዘለዉና ኣዝዮም ውሑዳት ብሉጻት ገጠምቲኸ። ኩሉ ግጥምታቶም ድዩ ጽቡቕ? ቀጺልና’ምበኣር ንገለ ናይ ደርፊ ግጥምታትና ለላህመተን ነስተማቕረን፣ኣርእስቲ ደርፊ። ሕጂ ግርም ድምጻዊ። ተስፋይ መሓሪ (ፍሒራ)

ገጣሚ። ኣኽሊሉ ተስፋጽዮን ኣዝማች ማለት። ቀንዲ ሕመረት ግጥሚ ናይ’ታ ደርፊ ማለት’ዩ፣ ኣዝማች ጥራይ ብምስማዕ ድማ።ትሕዝቶ ናይ’ታ ደርፊ…

Continue

Added by Admin on October 21, 2011 at 6:00am — No Comments

ሓዳስ ኤርትራ ሰኑይ 10 ጥቅምቲ 2011 እስከ ነብስና ንፍለጥ! ትስፉዋት ዲና? • ንዛረበሉ ሽግር እንተስኢንና ሓጎስና ዝርሕቕ እንተዀይኑ • ዝበዝሐ ካብ ግዜና ኣብ ምዕዝምዛምን ምምራርን ነሕልፎ እንተደኣዄንና

 

ሰኑይ 10 ጥቅምቲ 2011

እስከ ነብስና

ንፍለጥ!

 

ትስፉዋት ዲና?

• ንዛረበሉ ሽግር እንተስኢንና

ሓጎስና ዝርሕቕ እንተዀይኑ

• ዝበዝሐ ካብ ግዜና ኣብ

ምዕዝምዛምን ምምራርን ነሕልፎ

እንተደኣዄንና

• ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ዓራት

ከምዝሞቱ ሰሚዕና። ኣብ ዓራት

ምድቃስ ዘፍርሓና እንተዀይኑ

•“ጽባሕ ንሓምም ንኸውን ኢና”

ብምባል ንዘሎና ጥዕና ዘይነስተማቕር

እተዄንና።

• ጸጋታትና ረሲዒና ንጸገማትና

ጥራይ ንጽብጽብ። ኣሉታዊ ሸነኻት

ናይ ፍጻሜታት ዝያዳ ዝምስጠናን

ኣእምሮና ዝሰልበናን እንተዄንና

• ብዛዕባ ዝኸፍአ ንሓስብ።

ዝኸፍአ ንሰርሕን…

Continue

Added by Admin on October 17, 2011 at 2:00pm — No Comments

Hadas eritrea ሰኑይ 10 ጥቅምቲ 2011 ከነብስላዶ!? ሞባይላትና’ ደኣ ገንዘብና ኰስቲረናና’ምበር…” ክድውል ተሃንዲደ ‘ሞባይለይ’። “ብኽብረትኩም ሕሳብኩም ኣሐድሱ” ዝብል መልእኽቲ እንተደኣ ኣስሚዓትኒ …

Hadas eritrea

ሰኑይ 10 ጥቅምቲ 2011

ከነብስላዶ!?

ሞባይላትና’ ደኣ ገንዘብና

ኰስቲረናና’ምበር…”

ክድውል ተሃንዲደ ‘ሞባይለይ’። “ብኽብረትኩም ሕሳብኩም ኣሐድሱ” ዝብል

መልእኽቲ እንተደኣ ኣስሚዓትኒ … ርእሰይ’የ ፍልጽ ዝብል፣ ብዘይቀልዓለም።

ብዛዕባ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ‘ሞባይል’ ቴሌፎናት ትምህርቲ ዘቕስም ማእከል

እንተዝህሉ ቀዳማይ ኣነ ምተመዝገብኩ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ሓደ ተሳታፊ

ኣብ ዝጠቐሶ ኣበሃህላ ከኣ ዕቃበታት ኣሎኒ፣ “ደቀንስትዮ ዋላ ሰሪሐን ዝኣትዋ

ይኹና ካብ ‘ሚስኮል’ ዓዲ ኣይውዕላን እየን” ክብል’ዩ ገሊጹ ነይሩ፣ ንብዓል

ኣነን ከምዚኸማይን ደቀንስትዮ ኸ ኣበይ ኰን’ዩ ቀቢሩና? ብሰንኪ ሽሕ

ግዜ ናብ ኣፍቀርትና ምድዋል ቅልውላው ዝኣተወና’ኮ ኣሎን፣… Continue

Added by Admin on October 17, 2011 at 2:00pm — No Comments

This is a true story: A very sick woman dreamt that Jesus gave her water to drink. When she woke up in the morning she was well again, fit, fine & Healed. She saw a piece of paper on the side of her t

This is a true story: A very sick woman dreamt that Jesus gave her water to drink. When she woke up in the morning she was well again, fit, fine & Healed. She saw a piece of paper on the side of her table which read, "Jesus is the true living God." So she told people about what had happened to her. One Officer who heard the lady's story, forwarded it by text to 13 people, and he instantly got promoted at work. Another guy who received the text deleted the message instantly and he…

Continue

Added by Admin on October 16, 2011 at 4:30pm — 1 Comment

ሰላም ኩቡራት በጻሕቲ ባህልና ወብሳይት: ኣብ ባህልና ወብሳይት ኣባል ሙኻን ኣገዳሲ እዩ: ስለዚ ኣባል ምስትኾኑ ማዓረ ኩሉ ክትሳተፉ ትኽእሉ: ከሙኡ ውን ኣገዳሲ ሓበረታ ክህሉ ኾሎ ኢመይል ንሰደልኩም: ኣባል ዝኾነ ሰብ ንፈተውቱ

ሰላም ኩቡራት በጻሕቲ ባህልና ወብሳይት: ኣብ ባህልና ወብሳይት ኣባል ሙኻን ኣገዳሲ እዩ: ስለዚ ኣባል ምስትኾኑ ማዓረ ኩሉ ክትሳተፉ ትኽእሉ: ከሙኡ ውን ኣገዳሲ ሓበረታ ክህሉ ኾሎ ኢመይል ንሰደልኩም: ኣባል ዝኾነ ሰብ ንፈተውቱ ንማሓዙቱ ዕድመ ክሰደሎም ይኽእል: ኣብርእሲኡ ቪደዮ ይኹን ኣውድዮ ስእልታት ጹሑፋት ናትካ ወብሳይት ኣብ ትሕቲ ጽላል ባህልና ወብሳይት ክትገብር ትኽእል: ካብዚ ቐጺሉ ዝኾነ ሓገዝ ዝደሊ እንተሎ ኣብ ኢመይልና ጸሓፉልና: ኢመይል ኣድረስና ኣዚ እዩ…

Continue

Added by Admin on October 15, 2011 at 2:00am — No Comments

Biddho Tour V Dates And Concert Cites

Added by Admin on October 14, 2011 at 3:51pm — No Comments

ኣብ ኖርወይ ከተማ ስታቫንገር ን ቐዳም ዕለት 15 10 2011 Nytorge,Stavanger -med ingang fraBrødregata ናይ ሻሂ መዓልቲ ስለዝኾነ ኩሉ ክፈልጥ: ዝጅመረሉ ሰዓት ካብ

 

ኣብ ኖርወይ ከተማ ስታቫንገር ን ቐዳም ዕለት 15 10 2011 Nytorge,Stavanger -med ingang fraBrødregata ናይ ሻሂ መዓልቲ ስለዝኾነ ኩሉ ክፈልጥ: ዝጅመረሉ ሰዓት ካብ

ሰዓት 12:00 ድሕሪ ቐትሪ ስጋብ ሰዓት 16:00 ንዓበይቲ ካብ ትሕዝቶ kr60.-

ንቖለውዕ kr30.-  ኣብርእሲኡ ናይ ቆለውዕ መጻወቲ ቦታ ከምዘሎ ውን ይሕብሩ

                               ብደሓን ምጹ

 Internasjonal Kulturkafe Et møte med mennesker,mat og kultur

 Nytorget 1, srtavanger- med inngang fra Brødregata

 Oktober 15/10/2011 Fra Kl 12:00-16:00

 priser…

Continue

Added by Admin on October 13, 2011 at 8:00am — No Comments

Comments

.

Added by KOBRA on October 8, 2011 at 6:00am — No Comments

ገለ ቃላትን ኣሃዛትን ትግርኛ - እሩም ኣጸሓሕፋን ኣጠቓቕማን ቋንቋ ትግርኛ ናበይ ገጹ፧ ምህብታምዶ ምህውታት፧ ሓያሎይ ዓመታት ኣቢሉ ይገብር

ገለ ቃላትን ኣሃዛትን ትግርኛ -እሩም ኣጸሓሕፋን ኣጠቓቕማን

ቋንቋ ትግርኛ ናበይ ገጹ፧

ምህብታምዶ ምህውታት፧

ሓያሎይ ዓመታት ኣቢሉ ይገብር፡ ናይ ገለ ቋንቋታት ሃገርና ክኢላ ምዃኖም ዝእምነሎም፡ ኣቦና መምህር ሙሳ ኣሮን፡ “ትግሓርኛ” ዘርእስታ ሓንቲ ኣገዳሲት ጽሕፍቲ ኣዳልዮም ምንባሮም ይዝከረኒ። ነታ ጹሕፍቶም ብምልእታ ከንብባ’ኳ እድል  እንተዘይረኸብኩ፡ ሓፈሻዊ ትሕዝቶኣ ግን ብርዱእ ምኽንያት (ማለት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንሓያሎይ ዓመታት ተቖሪንና ብምንባርና ጥራይ ዘይኮነስ፡ ናይ ባእዲ ቋንቋታት ንምትእትታው: ገዛእትና ዘይፈተንዎ ስጉምትታት ስለዘይነበረ) ነቲ ዝምእበል ዝነበረ ናይ ቋንቋ ኣምሓርኛ ጠባያት-ሓዘል ዝኾነ ቃላት ትግርኛ “ኣተሓናፊጽካ” ምዝራብ ወይ ምጽሓፍ ተርእዮ ብእዋኑ ወጊድ ክበሃል ከም ዝነበሮ ትእምት ከምዝነበረት ትዝ…

Continue

Added by Admin on October 7, 2011 at 12:30am — No Comments

paltalk ሰላም ክቡራት ተኻታተልቲ መደብ ባህልና ወብሳይት: ኣብዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እምባኣር:ፓልቶልክ ከመይ ገርካ ክእቶ ከምዝከኣል ክንሕብር ኢና:

ፓልታልክ ከመይ ገርካ ክእቶ ከምዝከኣል ክንሕብር ኢና: ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ፓልታልክ እንታይ ሙኻኑ ንዘይፈልጡ ከነፍልጥ:ፓል ቶክ ሚክረፎን ገርካ ትዛረበሉ ኮይኑ :ካብ ዝተፋላለያ ሃገራት በጻሕቲ

ዘለዎ እዩ: ስለዚ ናይ ኤርትራ ውን ኣለዎ: እዚ ኻኣ ብድምጺ መሰረት ክትዘራረብ…

Continue

Added by Admin on October 6, 2011 at 7:30pm — 2 Comments

E L P A

Added by Admin on October 2, 2011 at 2:30pm — No Comments

Monthly Archives

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

Adblock Plus

Follow Us

 

RSS

Adver

© 2017   Created by Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service