Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

Music

Loading…

Norwegan Linc

 

We Love Eritrean Culture

Photos

  • Add Photos
  • View All

RSS

ንመስርሕ ሰላም ኤርትራንኢትዮጵያን ርእይቶ ዜጋታት

ቅልጡፍ ጉዕዞ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዑል ዓለም-ለኻዊ ግብረ-መልሲ ምርካቡ ቀጺሉ`ሎ።  ዜጋታት ክልቲኤን ሃገራት`ውን ድልየታቶም ትምኒቶምን ብዝተፈላለየ መልክዕ ይገልጹ`ለዉ። ካብ መንጎኦም ትማሊ ዘቕረብናዮም ኢትዮጵያዊ ነጋዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ተጠቃሳይ ክኾኑ ኸለዉ፡ ኤርትራዊ ዶ/ር ዓወት ወልደሚካኤል`ውን ካብ መንጎ ነዚ ጉዳይ`ዚ ብቐረባ ክከታተልዎ ዝጸንሑን ኣብ`ቲ ኣርእስቲ ብዙሕ ዝጸሓፉን ምሁራት ሓደ`ዩ። ምሉእ ርእይቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።

ዝኽሪ ነባር ሰነጥበባዊት ጸሓይቱ በራኺ

ናይ ሎሚ ቂሐ-ጽልሚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዝዓረፈት ነባር- ስነ-ጥበባዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸሃይቱ በራኺ ዝዝክር መደብ`ዩ ። ሽሕ`ኳ ኣስፍሕ ኣቢልና ክንዛረበላ ዝግባእ እንተኾነ ንሎሚ ብምኽንያት ተደራራቢ እዋናዊ ጉዳያት ምስ መሳርሕታ ተወልደ ረዳ ሕጽር ዝበለ ቃለ መጠይቅ አካይድና አለና።    

ተስፋ ጋንታ ናይጀርያ ኣብ ጽዋዕ ዓለም ለምሊሙ

ናይጀርያ 2 - ኣይስላንድ 0 ናይጀርያ ሳላ ሎሚ ዘመዝገበቶ ኣንጸባራቒ ዓወት ኣንጻር ኣይስላንድ ሰለስተ ነጥቢ ሒዛ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትርከብ። ኣይስላድ ሓደ ነጥቢ ሒዛ ሳልሳይ፣ ኣርጀንቲና ጭራ። ንናይጀርያ ክልቲኤን ሸቶታት ዘመዝገበ ኣሕመድ ሙሳ’ዩ። ኣዝየን ተደለይቲ ሸቶታት። ናይደርያን ኣርጀንቲናን ዝርካይደኦ ግጥም ኣዝዩ ክኾን’ዩ። ዝተዓወተት ጋንታ’ያ ናብ ቀጻሊ ብርኪ ምስ ክሮኤሽያ ካብ’ዚ ምድብ’ዚ ትሓልፍ። ጋንታ ብራዚል ኣብ ዛዛሚ ደቃይቅ ብምኽንያት ዝረኸበተን ኣጋጣሚታት ተጠቒማ ክልተ ንዜሮ ስዒራ፣ ሰለስተ ነጥቢ ሒዛ ወጺኣ። ጋንታ ኮስታሪካ ሓደ ግጥም እናተረፋ ከሎ ካብ’ቲ ጽዋዕ ዓለም ወጻኢ ኮይና ኣላ። ኣብ’ዚ ምድብ’ዚ፣ ትማሊ ንጋንታ ኣርጀንቲና ዘዋረደታ ጋንታ ክሮኤሽያ ሓደ ጸወታ እናተረፋ ከሎ ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ። ጽባሕ ቀዳም፣ ቤልጅየም ምስ ቱኒስያ፣ ደቡብ ኮርያ ምስ ሜክሲኮ፣ ጀርመን ምስ ስዊድን ክጋጠማ እየን።    

VOA60 America - Talks are being planned between President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin

White House officials say talks are being planned between President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin

ኣሜሪካ ብሓዲሽ ምዕባለ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተተባቢዓ ምስ ክልቲኣን ሃገራት ናብ ምሉእ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ትእምት

ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ንነዊሕ ዝጸንሓ ግጭት  ንምፍታሕን ዝምድና ክልቲኣን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስ  ዘካይድኦ ዘለዋ ምዕባለታት ኣሜሪካ ብሓጎስ ተቐቢላቶ`ላ።ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲኣን ሃገራት ዝጸንሓ ኣይ ሰላም ኣይ ኹናት ንርግኣትን ቁጠባዊ ምዕባለታት ዞባ ቀይሕ ባሕሪን ክዕንቅፍ ጸኒሑ እዩ።ዘላቒ ሰላም ኣብ`ቲ ዞባ`ምበኣር ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኾነ ንጎረባብቲ ሃገራት፥ ንኣሜሪካን ንዓለምን ዝያዳ ጸጥታን ብልጽግናን ዘምጽእ’ዩ። ኣሜሪካ: ኢትዮጵያ ንአወንታዊ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ለውጢ ንምምጻእ ንስምምዕ ኣልጀርስ ከምትቅበል ኣብ ሰነ 5,2018  ዘሕለፈቶ ውሳነ ብምምስጋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝያዳ መስርሕ ሰላም ልኡኽ ናብ አዲስ አበባ ከምዝልእኽ ኣብ ሰነ 20,2018  ዘሕለፎ መልክኽቲ ከምዘሓጎሳ ትገልጽ። ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ አሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን  ንሰላም ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ተባዓት መራሕቲ ምዃኖም ኣመስኪሮም እዮም። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእን ብልጽግናን ኣብ ምብርታዕ ኤርትራን ኢትዮጵያን አገዳሲ ተራ ኣለወን።ስለዝኾነ ድማ ኣሜሪካ ዝምድና ክልቲኣን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስ ዘለዋ ተስፋን ክልቲኣን ሃገራት ሰላምን ምዕባለን ኣብ ምስትምቃር ዘሎ ሓባራዊ ትምኒት ክትገልጽ ትፈትው።ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ካብ ምስክራት ስምምዕ ኣልጀርስ መሰረት ነዚ ምዕባለ`ዚ ከም ዝሳለጥ ኣብ ምግባር ድልውቲ ከምዘላ ትገልጽ።  
 
 
 

Follow Us

Adver

Free counters!

Badge

Loading…

© 2018   Created by Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service