Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

Erisenter.com

መራኸቢ ኤርትራዊያን ፈተውቲ ኤርትራዊያን

All Blog Posts (12,478)

ስድራቤት ብሓደ እንኮለው ጽምዋ ኣጥቂዕዎ ገዛ፣

ስድራቤት ብሓደ እንኮለው ጽምዋ ኣጥቂዕዎ ገዛ፣

ኣብ ሓደ ገዛ ኮለኻ ባኣካል ዘይትራኸብ ብፈይስቡክ ትዘራረብ ክብል ሓደ ብቐረባ ንፈልጦ ብዕድሜ ንእሽ ኢሉ ኣብ ገዝኦም ብዙሓት ብምኻኖምን፣ ብብዝሒ pc ከምዘለዎም እዩ ሓቢሩና፣ እዚ ቀሊል ዝመስል ብዕላል ዕላል ዝመጸ ግን ቀሊል ከምዘይኮነ እዩ ፣ ብዕላል ዕላል ዝተረኽበ ሕቶን መልሲን ስለዝኾነ፣ ኮሙኡ ዝበለና ምሉእ ሽሙን ኣበይ ይነብር ብዘየገድስ፣…

Continue

Added by Eritrean Culture on July 31, 2020 at 10:43pm — No Comments

ጠቐምቲ ምኽሪ ዝብለን ኣሞ ኣብ ኣእምሮይ ዝመላለሳ ናባኹም ከብሎ።

ጠቐምቲ ምኽሪ ዝብለን ኣሞ ኣብ ኣእምሮይ ዝመላለሳ ናባኹም ከብሎ።

 
ንዕቐት:…
Continue

Added by Eritrean Culture on July 31, 2020 at 2:48pm — No Comments

Eid Mubarak

Continue

Added by Eritrean Culture on July 31, 2020 at 1:54am — No Comments

Hahaha Very Funny.......ሓንቲ መምህር ሓዳሽ ምስሊ ናይ ነፋሪት ዘለዋ

ሓንቲ መምህር ሓዳሽ ምስሊ ናይ ነፋሪት ዘለዋ

ናይ ክሳድ ሰንሰለት ትገዝእ :ብጣዕሚ ደስ ትብላ

ንጽብሒቱ ንተምሃሮኣ ከተርእዮም ኢላ ኣፍልባ ከፊታ ኣብ ክላስ ትምህሮም ነበረት

ሓደ ተማሃርይ ብዙሕ ይጥምታ ከም ዘሎ ኣስተውዒላ

ቅርብ ኢላ ናብኡ ከምዚ ትብሎ

መምህር፡ እሂ ደስ ኢላትካ ድያ'ዛ ነፋሪት፧

.ተማሃራይ፡ ኖኖእ ኣነ እቲ ኣየርፖርት ዩ ደስ እልኒ ክብል መለሰላ።…

Continue

Added by Eritrean Culture on July 29, 2020 at 11:30pm — No Comments

ዘይምፍላጥን ሸለል ምባልን ዘምጾኦ ጸገማት፣

ኖርወይ

ንመገሻ ኣብ ከባቢ ኦስሎ እየ ዘለኹ፣ እዘን ግዜ ስጋብ ሕጂ ኣብዚ ዝጸናሕኩለን ግን ብዙሕ ነገር ተዓዚበ፣ ዝተዓዘብክዎ ውን ከይገረመኒ ኣይተረፈን፣ መስልካ ዘይምፍላጥ ጸገም እዩ፣ ኣብ ማእከል ከተማ እንኮለና ሓንቲ ሓብትና ንረኽባ ኣሞ፣ ምስታ ምሳይ ዝነበረት ሰላምታ ይለዋወጣ፣ኣነ እካ ኣይፈልጣን ኣየ፣ ኣብ ዕላለን ገዛ ዶ ሂበናኺ ክበሃሃላ ይሰምዔን፣ አወ ሂበናኒ ክትብል ትምልስ፣ ኣሞ ጽቡቕ ኣምበር ትብላ ምሳይ ዘላ፣ ግን ክገርመኪ በረኻ ኣዩ ትውስኽ፣ ኣበይ በረኹኡ ትሓትት ምሳይ ዘላ፣ ኣጋጣሚ ኣቲ ቦታ ፉሉጥ ስለዝነበረ ኣበይ ምኻኑ ክንፈልጦ ኣየሸገረናን፣ እቲ ቦታ ዳርጋ መብዛሕቱ ግዜ ሰብ ኣይቅመጦን እዩ፣ ኣብ ሳመር ክኸውን ኣንኮሎ ሰብ…

Continue

Added by Eritrean Culture on July 29, 2020 at 11:05pm — 3 Comments

Delicious Food Cooking Show ባህላዊ ምግብታት

 

                        ብቐጻሊ ዝቐርቡ ብቪድዮ መሰረት ኣሰራርሓ ባህላዊ ምግብታት በዚ ተኸታተል ኣብ ስእሊ

                       ኣብስእሊ ዝሎ ብምጽዓን ክትበጽሕ ትኽእል፣  ከሙኡ ውን ናብ ቀዳማይ ገጽ ክትበጽእ

                                                             …

Continue

Added by Eritrean Culture on July 29, 2020 at 5:42pm — No Comments

Delicious Food Cooking Show ባህላዊ ምግብታት

 

                        ብቐጻሊ ዝቐርቡ ብቪድዮ መሰረት ኣሰራርሓ ባህላዊ ምግብታት በዚ ተኸታተል ኣብ ስእሊ

                       ኣብስእሊ ዝሎ ብምጽዓን ክትበጽሕ ትኽእል፣  ከሙኡ ውን ናብ ቀዳማይ ገጽ ክትበጽእ

                                                             …

Continue

Added by Eritrean Culture on July 29, 2020 at 5:41pm — No Comments

መርበብ ኢንተርነት፣ ፈይስቡክ ይኹን ካሎኦት ዓበይቲ መራኸቢታት፣

መርበብ ኢንተርነት፣ ፈይስቡክ ይኹን ካሎኦት ዓበይቲ መራኸቢታት፣

ኣጠቓቕማ መርበብ ኢንተርነት ይኹን ሕግታት ብዘይምፍላጥ ክንደይ ዘየድሊ ነገራት ክስደድ ንርእይ ኣለና፣

ኣብ እኩባት ዘለዎ ሰባት ጹሑፋት ሰዲድካ ንሰብ ምብኣስ ብሕጊ መርበብ ኢንተርነት የቕጽዕ ምኻኑ ዘይፈልጡ ሰባት ክንደይ ዘየድሊ ነገራት ክገብሩ ይረኣዩ ኣለው፣ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፈይስቡክ ዝስደድ ዝኾነ ነገር ናትካ መንነትካ መን ሙኻንካ ዝገልጽ ስለዝኾነ፣ ሽሕ ግዜ ኣንተሰድድካዮ ኩሉ ግዜ ብሽምካን IP…

Continue

Added by Eritrean Culture on July 29, 2020 at 5:26pm — No Comments

ኣስመራ ማለት እንታይ ማለት እዩ?

ኣስመራ ማለት እንታይ ማለት እዩ?ካብ ዛንታ ከተማ ኣስመራ ብ ይስሓቕ ዮሴፍ 1993 ዝቐረበት መጽሓፍ ዘምበብክዎ ምኻኑ ኣቐዲመ ይሕብርዕለቱ ሰምበት ሕዳር 28 ወይ ካኣ 29 1508 ዓ.ም.ፈ(ማለት ብኣፈቓቕዳ ኣውደ ኣዋርሕ መርቆርዮስ 21 ሕዳር 1500 ዓ.ም ነበረ፣ እቲ ዋዕላ ከምቲ ግቡእ ባህላዊ ስርዓቱ ብጸሎት ተኸፊቱ ተጀመረ።ብመጀመርታ እተን ኣንስቲ፣

ቆልዑትና ዚጭወዩ ሰቡኡትና ዝኽተሩ ዝሕረዱ ጥሪትና ዝዝመቱ ብ ኣራዊት ካኣ ዝውዱኡ ዘለው፣ ተባታቲና ንነብር ስለ ዘሎና፣ንጸላእትና ሓቢርና ምምካት…

Continue

Added by Eritrean Culture on July 29, 2020 at 3:11pm — No Comments

ናይ ልቺ ኣብ ኖርወይ ን 3 ወርሒ ብናጻ ብድሕሪ ብዝሓሰረ ኣለኩም

                                                          

                         ኣስተብህል እዚ ናይ ልቺ ኣዝዩ ዝሓሰረ ኮይኑ ኣብ መጀመርያ ን 3 ወርሒ ብ ነጻ…

Continue

Added by Eritrean Culture on July 29, 2020 at 3:00pm — No Comments

ወናኒ ትካል ዲኻ፣ወናኒ ዩቱብ እንተኾንካ፣ካልእ ኣገደስቲ ትሕዝቶታት ዘለኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

ብዛዕባ ወብሳይት

 ሰላም በጻሕቲ ባህልና ወብሳይት፣ ባህልና ወብሳይት  እምበኣር ከም ወብሳይት ጥራይ ዘይኮነት፣  መራኸቢ  ህዝቢ ውን እያ፣…

Continue

Added by Eritrean Culture on July 13, 2020 at 2:40pm — No Comments

ጥቕስታት ብተስፋይ ኪዳነ

Added by Eritrean Culture on July 12, 2020 at 11:07pm — No Comments

Monthly Archives

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

© 2020   Created by Eritrean Culture.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service